თუ სწავლა გინდა
   
,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ფაის უნივერსიტეტი საექთნო Jan 1 2008 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2017.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.04.23 2013.07.01
3 ნიუ-ორკის ჰოსპიტალი კლინიკური ექთანი 2008.05.01 2010.12.31

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი