თუ სწავლა გინდა
   
ჩიტოშვილი თამარ

მოწვეული ლექტორი, დოქტორი


ბიო

თამარ ჩიტოშვილი - მოწვეული ლექტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში. დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი. ის მუშაობდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე. თამარ ჩიტოშვილი არის არაერთი კონფერენციის მონაწილე.