თუ სწავლა გინდა
   
ქერაშვილი ლელა

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ნიუ იორკის უნივერსიტეტი საჯარო სამსახურის სკოლა Aug 1 1998 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.09.01 2014.07.01
2 აშს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო პროგრამიგ განვიოთარების სპეცისლისტი 2006.05.20 1900.01.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი