პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ქერაშვილი ლელა

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ნიუ იორკის უნივერსიტეტი საჯარო სამსახურის სკოლა Aug 1 1998 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 აშს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო პროგრამიგ განვიოთარების სპეცისლისტი 2006.05.20 1900.01.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.09.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი