თუ სწავლა გინდა
   
ქერაშვილი ლელა

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი


ბიო

ლელა ქერაშვილი -  მოწვეული ლექტორი, საქართვევლოს უნივერსიტეტის ბიზნესის, ეკონომიკისა და მართვის სკოლაში. დაამთავრა ნიუ იორკის უნივერსიტეტი, საჯარო ადმინისტრირების სკოლა. ის მუშაობდა  აშს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოში პროგრამიგ განვიოთარების სპეცისლისტის თანამდებობაზე.