თუ სწავლა გინდა
   
აბაშიძე ელენე

პროფესორი, დოქტორი

  • el.abashidze@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ინგლისური ენა და ლიტერატურა პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი /
2 თსუ ჰუმანიტარული მაგისტრი Jun 30 1972 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2013.07.01 2015.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2007 დღემდე
3 საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2006/01/01 2006/01/01
4 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2006 2007
5 ბათუმის რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიის თავმჯდომარე 2003/01/01 2005/01/01
6 ბათუმის რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიის თავმჯდომარე 2003/01/01 2005/01/01
7 შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ასპირანტურის განყოფილების გამგე 2000 2005
8 საერთაშორისო ფორუმი “For Solidarity Against Intolerance” კოორდინატორი და თარჯიმანი 1995/08/01
9 ჟურნალი " უცხოური ენები სკოლაში" სარედაქციო კოლეგიის წევრი 1995/01/01
10 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 1995 1999
11 ინგლისურენოვანი ჟურნალი რედაქტორის მოადგილე 1995 1997
12 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 1995 1997
13 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ინგლისური ენის მასწავლებელი 1985 1990
14 ი. გოგებაშვილის სახ. პედაგოგიურ მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტი მეცნიერ თანამშრომელი 1985 1990
15 თბილისის 47-ე საშ. სკოლა ინგლისური და ამერიკული ლიტერატურის ისტორიის მეთოდისტი მასწავლებელი 1975/01/01
16 თბილისის 47-ე საშ. სკოლა ინგლისური და ამერიკული ლიტერატურის ისტორიის, ტექნიკური თარგმანის მასწავლებელი 1975 1990
17 DAAD Goethe Institut. საერთაშორისო კონფერენციაზე მიღებული სერთიფიკატი 13.06.2012
18 ქართველი ათონელები და ქრისტიანული ცივილიზაცია- მე-4 საერთაშორისო სიმპოზიუმი მთარგმნელი 06. 05. 2010
19 საქართველოს უნივერსიტეტი საუნივერსიტეტთაშორისო პრეზენტაციების კონკურსი. 05.06.2010

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 On the Theory of Deconstruction 1995
2 ენობრივი ტერმინები და სამეტყველო ტერმინები 1999
3 ენობრივი ტერმინი და სამეტყველო ტერმინი 2003
4 ა. კამიუ წიგნის “ფილოსოფოსი და მისი უდანაშაულობის კონცეფცია” რეცენზია წიგნზე 2007
5 Terms of Stylistics. English – Georgian Reference Book 2008
6 სოლ ბელოუს რომანის - “Sieze the Day”( მთარგმნელი ქართულ ენაზე) 2009
7 სოლ ბელოუ - ცოცხალი კლასიკოსი 2009
8 ინგლისურ-ქართული ორენოვანი ლექსიკონი 2010