თუ სწავლა გინდა
   
აბაშიძე ელენე

პროფესორი, დოქტორი

  • el.abashidze@ug.edu.ge

ბიო

ელენე ლელი აბაშიძე-ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი. იგი არის სახელმძღვანელოების და სამეცნიერო პუბლიკაციების ავტორი. მას მონაწილეობა აქვს მიღებული როგორც ადგილობრივ, ისე რესპუბლიკურ  და საერთაშორისო კონფერენციებში. გავლილი აქვს ტრენინგები  საქართველოში  და დიდ ბრიტანეთში. იგი არის ენის მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის (FIPLV)  და საქართველოს მულტილინგვალური ასოციაციის     (MAG) წევრი.