პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


აბაშიძე ელენე

, დოქტორი

  • el.abashidze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ინგლისური ენა და ლიტერატურა პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი /
2 თსუ ჰუმანიტარული მაგისტრი Jun 30 1972 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2006 2007
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 1995 1999
3 ინგლისურენოვანი ჟურნალი რედაქტორის მოადგილე 1995 1997
4 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 1995 1997
5 თბილისის 47-ე საშ. სკოლა ინგლისური და ამერიკული ლიტერატურის ისტორიის, ტექნიკური თარგმანის მასწავლებელი 1975 1990
6 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ინგლისური ენის მასწავლებელი 1985 1990
7 ი. გოგებაშვილის სახ. პედაგოგიურ მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტი მეცნიერ თანამშრომელი 1985 1990
8 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2007 დღემდე
9 შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ასპირანტურის განყოფილების გამგე 2000 2005
10 საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2006/01/01 2006/01/01
11 ბათუმის რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიის თავმჯდომარე 2003/01/01 2005/01/01
12 ბათუმის რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიის თავმჯდომარე 2003/01/01 2005/01/01
13 საერთაშორისო ფორუმი “For Solidarity Against Intolerance” კოორდინატორი და თარჯიმანი 1995/08/01
14 ჟურნალი " უცხოური ენები სკოლაში" სარედაქციო კოლეგიის წევრი 1995/01/01
15 თბილისის 47-ე საშ. სკოლა ინგლისური და ამერიკული ლიტერატურის ისტორიის მეთოდისტი მასწავლებელი 1975/01/01
16 ქართველი ათონელები და ქრისტიანული ცივილიზაცია- მე-4 საერთაშორისო სიმპოზიუმი მთარგმნელი 06. 05. 2010
17 საქართველოს უნივერსიტეტი საუნივერსიტეტთაშორისო პრეზენტაციების კონკურსი. 05.06.2010
18 DAAD Goethe Institut. საერთაშორისო კონფერენციაზე მიღებული სერთიფიკატი 13.06.2012
19 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2013.07.01 2015.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 On the Theory of Deconstruction 1995
2 ენობრივი ტერმინები და სამეტყველო ტერმინები 1999
3 ენობრივი ტერმინი და სამეტყველო ტერმინი 2003
4 ა. კამიუ წიგნის “ფილოსოფოსი და მისი უდანაშაულობის კონცეფცია” რეცენზია წიგნზე 2007
5 Terms of Stylistics. English – Georgian Reference Book 2008
6 სოლ ბელოუს რომანის - “Sieze the Day”( მთარგმნელი ქართულ ენაზე) 2009
7 სოლ ბელოუ - ცოცხალი კლასიკოსი 2009
8 ინგლისურ-ქართული ორენოვანი ლექსიკონი 2010