თუ სწავლა გინდა
   
,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ედინბურგის უნივერსიტეტი სოციალური კვლევების Nov 26 2009/
2 ი. ჭავჭავაძის სახ. თბილისის ენისა და კულტურის უნივერსიტეტი ინგლისური ენა და ლიტერატურა 07/03/2000/
3 საქართველოს უნივერსიტეტი საჯარო პოლიტიკა და მართვა: ამერიკათმცოდნეობა 05/10/2010/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობა გამგებელის თანაშემწე 12/01/2010 02/28/2011
2 საქართველოს უნივერსიტეტი უმაღლესი პროფესიული პროგრამების მენეჯერი 09/03/2007 06/30/2008
3 "გადავარჩინოთ ბავშვები" თბილისის ოფისი კვლევების კოორდინატორი 04/01/2013 12/31/2015
4 გაეროს ბავშთა ფონდი პროექტის ასისტენტი 03/14/2011 03/15/2013
5 ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI) თბილისის ოფისი მონიტორინგისა და შეფასების ოფიცერი 03/02/2015
6 წალენჯიხის შშმ პირთა, ქალთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ასოციაცია ტრენინგების კონსულტანტი 02/01/2010 02/28/2011
7 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 01/21/2013
8 ოქსფამი დიდი ბრიტანეთი, თბილისის ოფისი მონიტორინგისა და შეფასების ოფიცერი 01/13/2014 02/28/2015

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი