პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


მჭედლიშვილი გიორგი

, დოქტორი

  • g.mchedlishvili@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მსოფლიო ისტორია ისტორიის მეც.კანდიდატი /
2 თბილისის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტი საერთაშორისო ურთიერთობები /
3 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფიზიკა მეცნიერებათა მაგისტრი /
4 რუმინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკის და პოლიტიკა /
5 ჰარვარდის უნივერსიტეტი განათლება მენეჯემენტი განათლების მაგისტრი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია უმცროსი მეცნიერ-მუშაკი 1995 1997
2 საქართველოს იუნესკო-ს საქმეთა ეროვნული კომისია, საგარეო საქმეთა სამინისტრო პირველი მდივანი 1997 2000
3 ფილიპს ექსეტერის აკადემია, ექსეტერი, ნიუ-ჰემპშირის, აშშ მათემატიკის მასწავლებელი 2001 2001
4 ბოსფორის უნივერსიტეტი, სტამბოლი, კურსის დასახელება “განათლება და საზოგადოებრივი განვითარება” ლექტორი 2003 2003
5 ბოსფორის უნივერსიტეტი, სტამბოლი, კურსის დასახელება “განათლება და საზოგადოებრივი განვითარება” ლექტორი 2004 2004
6 ამერიკული აკადემია თბილისში მათემატიკის მასწავლებელი, 2001 2005
7 თბილისის აზიის და აფრიკის ინსტიტუტი, კურსის დასახელება “სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების შედარებითი პოლიტიკა” ლექტორი 2004 2005
8 პოლიტიკის დაგეგმვის სამმართველო, პოლიტიკური დეპარტამენტი, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მრჩეველი 2005
9 2007 წლის ივნისი – აგვისტო – სტაჟირება 2006

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ა.გაჰრამანოვა, გ.მჭედლიშვილი, გ.მელიქიანი. “სამხრეთ კავკასიის რეგიონის შესაძლებლობები და გამოწვევები 2007
2 გ.მჭედლიშვილი. “ამერიკის დახმარება საქართველოს მიმართ განათლების სფეროში” 2007
3 გ.მჭედლიშვილი. “ოსმალეთის იმპერიის განათლების სისტემა შუა საუკუნეებში”, 2005
4 გ.მჭედლიშვილი. “საქართველოს განათლების სისტემის დღევანდელი გამოწვევები – მსოფლიო ბანკი და იუნესკო”, 2005
5 გ.მჭედლიშვილი. “1839-76 წწ. თანზიმათის რეფორმები თურქეთში (ოსმალეთის იმპერია)” 2004
6 გ.მჭედლიშვილი. “სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოების საგარეო პოლიტიკა – შედარებითი ანალიზი”, 2002
7 გ.მჭედლიშვილი. “მათემატიკის სწავლების შესახებ” 2001
8 ო.ჭედია, ჯ.ლომინაძე, გ.მაჩაბელი, გ.მჭედლიშვილი, დ.შაფაქიძე “კიბორჩხალას ნისლეულის ‘ვისპების’ წარმოშო 1997
9 “კიბორჩხალას ნისლეულში სინქროტრონული გამოსხივების შესაძლო მექანიზმები” 1996