პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ჟორჟოლიანი არჩილ

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ლუნდის უნივერსიტეტი სოციალური მეცნიერებები მეცნიერებათა მაგისტრი, საერთაშორისო განვითარება და მენეჯმენტი 10/11/2009/
2 საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი სამართლისა და პოლიტიკის მაგისტრი, საერთაშორისო პოლიტიკა 07/30/2007/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება მრჩეველი 02/01/2010
2 მსოფლიო სურსათის პროგრამა, ეთიოპია პროგრამის თანაშემწე 09/01/2008 01/20/2009
3 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი სტრატეგიული განვითარების სამმართველოს უფროსი 12/01/2006 07/31/2007
4 შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო პროგრამების კოორდინატორი 12/01/2004 11/30/2006

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი