თუ სწავლა გინდა
   
ჟორჟოლიანი არჩილ

მოწვეული ლექტორი,


ბიო

არჩილ ჟორჟოლიანი - მოწვეული სპეციალისტი, საქართველოს უნივერსიტეტის ბიზნესის, ეკონომიკისა და მართვის სკოლაში. უძღვება დეცენტრალიზაცია და მოქალაქეთა თანამონაწილეობა მმართველობაში კურსს. კურსი მომზადებულია 2011 წელს ერასმუსის უნივერსიტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა ინსტიტუტის (ჰააგა, ნიდერლანდები) ხელშეწყობით.

მას აქვს მეცნიერებათამაგისტრის ხარისხი (MSc) მიღებული Lund University-დან (შვედეთი)და საერთაშორისო პოლიტიკის მაგისტრის ხარისხი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტიდან. აქვს პროექტების მართვის, კონსულტირებისა და პრაქტიკული მუშაობის მრავალაწლიანი გამოცდილება სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში. გავლილი აქვს ტრეინინგ კურსები ბოლონიის, ჰუმბოლდტის, ერასმუსის უნივერსიტეტებში, ვენის უნივერსიტეტებში დემოკრატიისა და საჯარო მმართველობის სხვადასხვა საკითხებზე.

ამჟამად მუშაობს პროგრამის მრჩევლად გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარება სამხრეთ კავკასიაში.