თუ სწავლა გინდა
   
,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 კარლოვის უნივერსიტეტი ეკონომიკა-ეკონომეტრიკა მაგისტრი 1900-01-01/
2 ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი ეკონომიკა ეკონომისტი 1900-01-01/
3 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მათემატიკოსი 1900-01-01/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი