თუ სწავლა გინდა
   
,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამკურნალო საქმე ექიმი 1900-01-01/
2 თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამკურნალო საქმე ექიმი 2002-01-01/
3 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მედიცინა ექიმი 2002-01-01/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Low-tension glaucoma, diagnostics and diagnostic methods 2006
2 Neuroprotective treatment in normal-tension glaucoma 2006
3 Using the method of transcutaneus electrostimulation at the treatment of glaucomatous atrophy of the optic nerve 2009
4 Our experience of intravitreal Bevacizumab (Avastin) in the treatment of neovascular glaucoma 2009