თუ სწავლა გინდა
   
დავითაშვილი ნინო

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 კალიფორნიის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჯანდაცვის მენეჯმენტი ჯანდაცვის მენეჯერი 1900-01-01/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი