თუ სწავლა გინდა
   
ასათიანი თინათინ

მოწვეული სპეციალისტი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფილოსოფია-ფსიქოლოგია ფსიქოლოგი 1900-01-01/
2 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ბიზნეს-ინჟინერინგი ეკონომიკის 1900-01-01/
3 თბილისის სახზელმწიფო უნივერსიტეტი კიბერნეტიკის და გამოყენებითი მათემეტიკის Nov 7 2003 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი