თუ სწავლა გინდა
   
ასათიანი თინათინ

მოწვეული სპეციალისტი, მაგისტრი


ბიო

თინათინ ასათიანი- მოწვეული სპეციალისტი, საქართველოს უნვერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში. აქვს მაგისტრის წოდება. დამთავრებული აქვს ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ასევე აქვს დოქტორის ხარისხი ეკონომიკაში. არის საერთაშორისო სერტიფიკატების მფლობელი კონფლიქტების მართვასა და ფასილიტაციაში, ლიდერობასა და მართვაში, ტოლერანტობასა და მრავალფეროვნების მართვაში და სხვ. 1980-იანი წლებიდან მუშაობს მოზრდილების განათლების სფეროში და აქვს, როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული მუშაობის, კონსულტირების, ტრენინგების შექმნისა და ჩატარების მრავალწლიანი გამოცდილება.