თუ სწავლა გინდა
   
გრიგოლია ლელა

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სტომატოლოგიის ფაკულტეტი ექიმი სტომატოლოგი 1900-01-01/
2 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სტომატოლოგია მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი 1900-01-01/
3 ლონდონის ჰიგიენისა და ტროპიკული მედიცინის სკოლა/ლონდონის ეკონომიკისა და პოლიტიკური მეცნიერებების სკოლა ჯანდაცვის პოლიტიკის დაგეგმვა და დაფინანსება მეცნიერებათა მაგისტრი Jan 1 1900 12:00AM/
4 უმაღლესი სამედიცინო სკოლა აიეტი მედიცინის ფაკულტეტი დიპლომირებული მედიკოსი Jul 11 2009 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 არასამთავრობო ორგანიზაცია "ველფეარ ფაუნდეიშენ" ჯანდაცვის პოლიტიკის სპეციალისტი 04.12.2012 28.02.2013
2 ს.ს. სადაზღვევო კოპმანია Imedi L International სარჩლების მენეჯერი/პროვაიდერებთან ურთიერთობის მენეჯერი 01.12.2009 16.09.2011
3 სსიპ სოციალური მომსახურეობის სააგენტო ადმინისტრირების სამმართველოს უფროსი 01.03.2012

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ქრონიკული კატარული გინგივიტის მკურნალობის ეფექტურობა შემაერთებელი ქსოვილის დისპლაზიის დროს 2005
2 შემაერთებელი ქსოვილის ისპლაზიის გავლენა ქრონიკული კატარული გინგივიტის კლინიკურ მიმდინარეობაზე 2005
3 შემაერთებელი ქსოვილის ისპლაზიის გავლენა პირის ღრუს ქსოვილის მორფოლოგიურ სტატუსზე 2005