პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


თოფურია თინათინ

,

  • t.topuria@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული იურისტი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი იურიდიული მომსახურების მენეჯერის ასისტენტი 2008

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 დაგვიანებული წერილი 2008