თუ სწავლა გინდა
   
კოშორიძე ირინე

მოწვეული სპეციალისტი, დოქტორი

  • i.koshoridze@ug.edu.ge

ბიო

ირინე კოშორიძე  - საქართველოს უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი. დაამთავრა გ. ჩუბინაშვილის სახელობის ინსტიტუტი ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკლტეტი.  საქართველოს მუზეუმის ასოციაცაში ის იკავებდა ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობას. მას ასევე აქვს ლექციების ჩატარების მრავალწლიანი გამოცდილება.