პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


კოშორიძე ირინე

, დოქტორი

  • i.koshoridze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 გ. ჩუბინაშვილის სახელობის ინსტიტუტი ხელოვნებათმცოდნეობა --- Jun 21 1994 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 შ. ამირანაშვილის სახ. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი აღმოსავლეთის ქვეყნების ხელოვნებისა და კულტურის განყოფილების გამგე 2000 2001
2 შ. ამირანაშვილის სახ. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი მუზეუმის სწავლული მდივანი 1993 1999
3 შ. ამირანაშვილის სახ. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი მეცნიერ–თანამშრომელი 1986 1993
4 საქართველოს მუზეუმის ასოციაცა ვიცე პრეზიდენტი 2003/03/31 2004/03/31
5 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Collection of Qajar Oil Paintings in Gerogian National Museum 2009
2 Qajar Paintings from the Collection of the Shalva Amiranashvili Georgian State Museum of Art 2009
3 About the Two Royal Palaces in Georgia and Armenia of 18thc 2008
4 Georgian ethnic dress 2008
5 The Hunt as Entertainment and Symbol: Depictions of Hunting Scenes from the Qajar Era in the Collections of the Georgian National Museum 2006
6 ქართულ-ირანული კულტურული ურთიერთობების ვიზუალური გამოხატულებანი XVIII-XIX სს.-თა მიჯნაზე- საერთაშორისო სემინარის -ყაჯარული ხელოვნება მისი წარმოშობა, წყაროები და გავლენები - მასალები, ისლამური ხელოვნების კვირეული საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში 2005
7 ზოგიერთი ახალი ცნობა საქართველო-ირანის ურთიერთობის შესახებ 2005
8 XVI-XVII სს –ის ირანში მოღვაწე სამხედრო არისტოკრატთა ქართული სამოსი ნარკვევები. 2004
9 Wars between Russia and Iran and the last efforts of Georgians to revive the Royal dynasty at the beginning of the 19th c. (From the History of the relationships between the Prince Alexandre Bagrationi and Crown Prince Abbas Mirza) 2004