პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


კირთაძე პაატა

, მაგისტრი

  • p.kirtadze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური კულტირის ინსტიტუტი ფიზიკური კულტურა და სპორტი --- Jul 2 1984 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი