თუ სწავლა გინდა
   
,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 DW–გერმანიის საერთაშორისო სამაუწყებლო კომპანია /
2 თბილისის ბიზნესისა და მარკეტინგის უმაღლესი სკოლა ეკონომიკის ეკონომისტი-მენეჯერის კვალიფიკაცია /
3 თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტი მენეჯმენტი ეკონომისტ–მენეჯერი /
4 თბილისის პოლიტიკური სკოლა /
5 კალიფორნიის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ტრეინინგი ჟურნალისტებისათვის /
6 საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი პიარი და კომუნიკაციები /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2014.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.06.05 2013.07.01
3 საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 2008 დღემდე
4 კომპანია ჯეოპრომაინინგი საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი 2006 2007
5 სტუდია „აუდიენცია“ გადაცემა დრო და ფული წამყვანი და რედაქტორი 2001 2002
6 USAID საჯარო განათლების პროექტი კოორდინატორი 1996 2001
7 რადიოგადაცემა ბიზნესი და ეკონომიკა ავტორი და წამყვანი 1992 1994

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლობის დაფინანსების ზოგიერთი ასპექტები
2 მედია ორგანიზაციის მენეჯმენტის თანამედროვე მიდგომები
3 გლობალიზაცია და ინოვაციური ტექნოლოგიები. საქართველოს სტატეგია 2009-2012 წწ 2009
4 საქართველოს ანალოგური მაუწყებლობიდან ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის სტრატეგია 2010-2015 წწ 2010