თუ სწავლა გინდა
   
ჩიქავა მედეა

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • m.chikava@ug.edu.ge

ბიო

მედეა ჩიქავა - მოწვეული სპეციალისტი, საქართველოს უნივერსიტეტის  ჯანმრთელობის მეცნიერებათა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლაში. 1985-1986 _ თბილისისბავშვთაცენტრალურირესპუბლიკურისაავადმყოფო, ექიმი-ინტერნი, ექიმი-პედიატრი; 1986-1988 _ ქ. თბილისის #23 ბავშვთაპოლიკლინიკა, ექიმი-პედიატრი; 1988-1995 _ საქართველოსსახელმწიფოსამედიცინოაკადემიისპედიატრიისკათედრა, სტაჟიორ-მკვლევარი, ექიმი- ორდინატორი; 1995-1999 _ ჩხოროწყუსრ-ნისსოფ. ლესიჭინისსაუბნოსაავადმყოფო, ექიმი-პედიატრი; 1999-2013 _ აკად. პაატაგუგუშვილისსახ. უნივერსიტეტი, ექიმი-პედიატრი, ჰომეოპათი; 2003–2005 კოლეჯ ‘’ინტელექტუალის’’ დირექტორისმოადგილე; 2003-2007 _ აკად. პაატაგუგუშვილისსახ. უნივერსიტეტი, უფროსიმასწ; 2007-2009 _ აკად. პაატაგუგუშვილისსახ. უნივერსიტეტი, ას. პროფ; 2009-2013 _ საქართველოსუნივერსიტეტი, ას.პროფ; 2009-2011 _ თბილისისდავითაღმაშენებლისსახელობისუნივერსიტეტი, ასოც. პროფ; 2009-2010 _ საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი, მოწვეულიასოც. პროფ. (ხელშეკრულებით); 2010-2013 _ საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი, მოწვეულისრულიპროფ. (ხელშეკრულებით); 2013 – საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი, ასოც. პროფ.; 2013 _ საქართველოსუნივერსიტეტი, ასოც.პროფ.