თუ სწავლა გინდა
   
ჩიქავა მედეა

მოწვეული ლექტორი, დოქტორი

  • m.chikava@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პედიატრიული ექიმი-პედიატრი Jan 1 1900 12:00AM/
2 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი მედიცინის მედიცინის დოქტორი Aug 10 2010 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2011 ??????
2 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2010 2011
3 თბილისის დავით აღმაშენებლის სახ. უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2009 2011
4 საქართველოს უნივერსიტეტი ასისტენტ პროფესორი 2009 ??????
5 აკად. პაატა გუგუშვილის სახ. უნივერსიტეტი ასისტენტ-პროფესორი 2005 2009
6 კოლეჯი ინტელექტუალი დირექტორის მოადგილე 2003 2006
7 აკად. პაატა გუგუშვილის სახ. უნივერსიტეტი უფროსი მასწავლებელი 1999 2005
8 აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის სახ.უნივერსიტეტი ექიმი-პედიატრი, ჰომეოპათი 1999 დღემდე
9 ჩხოროწყუს რაიონის სოფ.ლესიჭინის საუბნო საავადმყოფო ექიმი-პედიატრი 1995 1999
10 ქ.თბილისის ბავშვთა მე-5 პოლიკლინიკა მორიგე ექიმი-პედიატრი 1990 1990
11 ექიმთა დახელოვნების თბილისის სახელმწიფო ინსტიტუტის, შემდეგში _ სახელმწიფო სამედიცინო აკადემიის პედიატრიის კათედრა ექიმი-ორდინატორი 1990 1995
12 ექიმთა დახელოვნების თბილისის სახელმწიფო ინსტიტუტის პედიატრიის კათედრა სტაჟიორ-მკვლევარი 1988 1990
13 ქ.თბილისის ბავშვთა 23-ე პოლიკლინიკა ექიმი-პედიატრი 1986 1988
14 თბილისის ბავშვთა ცენტრალური რესპუბლიკური საავადმყოფო ქ.თბილისის ბავშვთა 23-ე პოლიკლინიკა ექიმი-ინტერნი 1985 1986

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებათა ეპიდემიოლოგია საქართველოში 2006
2 მოზარდთა საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებათა პროფილაქტიკა და მკურნალობა ზოგიერთი წამლის ზემცირე დოზის გამოყენებით (ავტორეფერატი დისერტაციისა მედიცინაში დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად) 2006
3 მოზარდთა საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებათა პროფილაქტიკა და მკურნალობა ზოგიერთი წამლის ზემცირე დოზის გამოყენებით 2006
4 ფსიქოსომატური მდგომარეობის როლი პათოლოგიის განვითარებასა და ჰომეოპათიურ მკურნალობაში 2009
5 მოზარდთა საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებათა მკურნალობა ზოგიერთი წამლის ორფაზიანი ეფექტით 2009
6 Risk-factors of development of gastroenterologic diseases among adults 2009
7 სამედიცინო-ბიოლოგიური ფაქტორები მოზარდთა გასტოენტეროლოგიურ დაავადებათა ფორმირებაში 2009
8 საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებები მოზარდთა პოპულაციაში 2009
9 რისკის ფაქტორთა ატრიბუტული მნიშვნელობა მოზარდთა საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებათა ფორმირებაში 2009
10 გადატანილი დაავადებების ზეგავლენა მოზარდთა გასტროენტეროლოგიურ დარღვევებზე 2009