პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ჩიქავა მედეა

, დოქტორი

  • m.chikava@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პედიატრიული ექიმი-პედიატრი Jan 1 1900 12:00AM/
2 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი მედიცინის მედიცინის დოქტორი Aug 10 2010 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თბილისის ბავშვთა ცენტრალური რესპუბლიკური საავადმყოფო ქ.თბილისის ბავშვთა 23-ე პოლიკლინიკა ექიმი-ინტერნი 1985 1986
2 ქ.თბილისის ბავშვთა 23-ე პოლიკლინიკა ექიმი-პედიატრი 1986 1988
3 ექიმთა დახელოვნების თბილისის სახელმწიფო ინსტიტუტის პედიატრიის კათედრა სტაჟიორ-მკვლევარი 1988 1990
4 ქ.თბილისის ბავშვთა მე-5 პოლიკლინიკა მორიგე ექიმი-პედიატრი 1990 1990
5 ექიმთა დახელოვნების თბილისის სახელმწიფო ინსტიტუტის, შემდეგში _ სახელმწიფო სამედიცინო აკადემიის პედიატრიის კათედრა ექიმი-ორდინატორი 1990 1995
6 ჩხოროწყუს რაიონის სოფ.ლესიჭინის საუბნო საავადმყოფო ექიმი-პედიატრი 1995 1999
7 აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის სახ.უნივერსიტეტი ექიმი-პედიატრი, ჰომეოპათი 1999 დღემდე
8 კოლეჯი ინტელექტუალი დირექტორის მოადგილე 2003 2006
9 აკად. პაატა გუგუშვილის სახ. უნივერსიტეტი უფროსი მასწავლებელი 1999 2005
10 აკად. პაატა გუგუშვილის სახ. უნივერსიტეტი ასისტენტ-პროფესორი 2005 2009
11 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2011 ??????
12 საქართველოს უნივერსიტეტი ასისტენტ პროფესორი 2009 ??????
13 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2010 2011
14 თბილისის დავით აღმაშენებლის სახ. უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2009 2011

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებათა ეპიდემიოლოგია საქართველოში 2006
2 მოზარდთა საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებათა პროფილაქტიკა და მკურნალობა ზოგიერთი წამლის ზემცირე დოზის გამოყენებით (ავტორეფერატი დისერტაციისა მედიცინაში დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად) 2006
3 მოზარდთა საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებათა პროფილაქტიკა და მკურნალობა ზოგიერთი წამლის ზემცირე დოზის გამოყენებით 2006
4 ფსიქოსომატური მდგომარეობის როლი პათოლოგიის განვითარებასა და ჰომეოპათიურ მკურნალობაში 2009
5 მოზარდთა საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებათა მკურნალობა ზოგიერთი წამლის ორფაზიანი ეფექტით 2009
6 Risk-factors of development of gastroenterologic diseases among adults 2009
7 სამედიცინო-ბიოლოგიური ფაქტორები მოზარდთა გასტოენტეროლოგიურ დაავადებათა ფორმირებაში 2009
8 საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებები მოზარდთა პოპულაციაში 2009
9 რისკის ფაქტორთა ატრიბუტული მნიშვნელობა მოზარდთა საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებათა ფორმირებაში 2009
10 გადატანილი დაავადებების ზეგავლენა მოზარდთა გასტროენტეროლოგიურ დარღვევებზე 2009