თუ სწავლა გინდა
   
ჭინჭარაული თამუნია

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი

  • t.chincharauli@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი