პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ჭინჭარაული თამუნია

, მაგისტრი

  • t.chincharauli@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი