თუ სწავლა გინდა
   
კაკუბავა ნინო

მოწვეული სპეციალისტი, მაგისტრი

  • n.kakubava@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პედიატრიული /
2 საქართველოს პარლამენტი პოლიტიკა /
3 საქართველოს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი საჯარო პოლიტიკა /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი სახელმწიფო მმართველობის სკოლის დირექტორი 2007 2008
3 საქართველოს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი საზოგადოებრივ საქმეთა ცენტრის ვიცე პრეზიდენტი 2006 2007

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი