თუ სწავლა გინდა
   
ჩიხლაძე ნატო

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი

  • n.chikhladze@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი განათლების მეცნიერებების დოქტორი Jan 1 1900 12:00AM/
2 საქართველოს უნივერსიტეტი ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის საჯარო მმართველობის მაგისტრი Jan 1 1900 12:00AM/
3 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საინფორმაციო - საზომი ტექნიკა და ტექნოლოგიები ტექნიკისა და ტექნოლოგიების ბაკალავრი Jan 1 1900 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი საერთაშორისო პროექტების მენეჯერი 2013.12.01 2014.12.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი პრორექტორი სასწავლო დარგში 2010
3 საქართველოს უნივერსიტეტი ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი 2009
4 საქართველოს უნივერსიტეტი საბაკალავრო სწავლების მენეჯერი 2006 2008

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი