თუ სწავლა გინდა
   
ჩიტორელიძე თინათინ

მოწვეული ლექტორი, ბაკალავრი

  • t.chitorelidze@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სიძველეთა ტექნიკური ექსპერტი სიძველეთა ტექნიკური ექსპერტი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურის უფროსი 2014.01.01 2015.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურის უფროსი 2014.01.01 2015.01.01
3 "იმესკი" ოფის მენეჯერი 2007
4 "საქართველოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და ვეტერანთა არასამთავრობო ორგანიზაციის ვალიცია' 2006

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი