პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ჩიტორელიძე თინათინ

, ბაკალავრი

  • t.chitorelidze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სიძველეთა ტექნიკური ექსპერტი სიძველეთა ტექნიკური ექსპერტი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 "იმესკი" ოფის მენეჯერი 2007
2 "საქართველოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და ვეტერანთა არასამთავრობო ორგანიზაციის ვალიცია' 2006
3 საქართველოს უნივერსიტეტი სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურის უფროსი 2014.01.01 2015.07.01
4 საქართველოს უნივერსიტეტი სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურის უფროსი 2014.01.01 2015.01.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი