თუ სწავლა გინდა
   
,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 კინოჟურნალ "კინემას" მთავარი რედაქტორი 2008
2 ელექტრონული ჭიურნალი "ქართული კინო" მთავარი რედაქტორი 2008
3 ნარკვევების კრებული "ქართველი კინორეჟისორები" სარედაქციო კოლეგიის წევრი 2005
4 სატელევიზიო ფილმების კატალოგი რედკოლეგიის წევრი 2000
5 თეატრისა და კინოს სამეცნიერო კვლევითი სექტორი სამეცნიერო მკვლევარი 1973 2007
6 საქართველოს პერიოდული კვლევა სამეცნიერო მკვლევარი 1973 2007

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი