პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ოკუჯავა ეთერი

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თეატრისა და კინოს სამეცნიერო კვლევითი სექტორი სამეცნიერო მკვლევარი 1973 2007
2 საქართველოს პერიოდული კვლევა სამეცნიერო მკვლევარი 1973 2007
3 კინოჟურნალ "კინემას" მთავარი რედაქტორი 2008
4 ელექტრონული ჭიურნალი "ქართული კინო" მთავარი რედაქტორი 2008
5 ნარკვევების კრებული "ქართველი კინორეჟისორები" სარედაქციო კოლეგიის წევრი 2005
6 სატელევიზიო ფილმების კატალოგი რედკოლეგიის წევრი 2000

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი