პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


წულაია დავით

, მაგისტრი

  • d.tsulaia@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივესიტეტი სამართალმცოდნეობა სამართლის მაგისტრი May 31 1995 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2007/01/01
2 სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2011/01/01
3 საქართველოს გაეროს განვითარების პროგრამა, სამხრეთ კავკასიაში საზღვრის ერთიანი მართვის პროგრამა ექსპერტი სასაზღვრო და იურიდიულ საკითხებში 2010/01/01
4 სამხრეთ კავკასიაში, ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის ოფისის ექსპერტი იურიდიულ საკითხებში 2005/01/01 2010/01/01
5 საქართველოში ევროკავშირის კანონის უზენაესობის მისია ექსპერტი იურიდიულ საკითხებში 2004/01/01 2005/01/01
6 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.01.23 2013.07.01
7 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 გენოციდის გენეზისი 2013
2 მონანიება, როგორც დამნაშავის რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის უმთავრესი ფაქტორი 2013
3 სამედიცინო კრიმინოლოგია 2011
4 კრიმინოლოგიური ექსპერტიზის მნიშვნელობა სამართლებრივ რეფორმებში 2010
5 კრიმინოლოგიის მნიშვნელობა სახელმწიფოსა და საზოგადოებაში 2010
6 ქართულ-ინგლისური იურიდიული ლექსიკონი 2009
7 ინგლისურ-ქართული იურიდიული ლექსიკონი 2009