თუ სწავლა გინდა
   
ბიწაძე თამარი

იურისტი, მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი

  • t.bitsadze@ug.edu.ge

ბიო

2012 წლიდან საქართველოს უნივერსიტეტის დოქტორანტურისა და საკვალიფიკაციო ნაშრომების განყოფილების უფროსი. დაამთავრა საქართველოს უნივერსაიტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო სწავლების საფეხური სამართლის მიმართულებით. 2014 წლიდან არის ამავე უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დოქტორანტი. 2014 წლიდან ასევე არის   საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მოწვეული ლექტორი. გავლილი აქვს კვალიფიკაცის ასამაღლებელი ტრეინინგ კურსები და მონაწილეობა აქვს მიღებული სხვადასხვა კონფერენციებში სამართლის და მომიჯნავე მიმართულებით.