თუ სწავლა გინდა
   
ბიწაძე თამარი

იურისტი, მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი

  • t.bitsadze@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს უნივერსიტეტი სამართალი ბაკალავრი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი სადოქტორო სწავლების მენეჯერი 2014.01.01 2015.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი ენების შემსწავლელი ლაბორატორიის ასისტენტი 2010 2010
3 საქართველოს უნივერსიტეტი სამაგისტრო სწავლების მენეჯერი 2010

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი