თუ სწავლა გინდა
   
ჭელიძე მარია

ასოცირებული პროფესორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 მოსკოვის მედიცინის და სტომატოლოგიის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სტომატოლოგიური ექიმი სტომატოლოგი 1900-01-01/
2 მოსკოვის მედიცინის და სტომატოლოგიის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სტომატოლოგიური ქირურგი სტომატოლოგი 1900-01-01/
3 მოსკოვის მედიცინის და სტომატოლოგიის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სტომატოლოგიური იმპლანტოლოგია მეცნიერებათა მედიცინის კანდიდატი 1900-01-01/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი