თუ სწავლა გინდა
   
ძნელაძე ნინო

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი


ბიო

ძნელაძე ნინო- მოწვეული ლექტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში. 1997 წელს დაამთავრა ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტი. მას გავლილი აქვს კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგები და მონაწილეობდა სხვადასხვა კონფერენციაში.