თუ სწავლა გინდა
   
დათიკაშვილი-დავიდი ირინე

მოწვეული სპეციალისტი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი 04/04/2006/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი