პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


მიქელაძე ეკატერინე

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ს.დურმიშიძის სახელობის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი 05/16/2003/
2 დურმიშიძის სახელობის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი ბიოქიმია ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი 05/16/2003/
3 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქიმია ქიმიკოსი, ქიმიის მასწავლებელი 06/30/1998/
4 მერილენდის უნივერსიტეტი ენტომოლოგიის დეპარტამენტი კურსდამთავრებული 01/07/2014/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 კომპანია გის-ლაბი ტექნიკური ასისტენტი 01/10/2013
2 საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი მიკრობული გენომიქსის ლაბორატორიის გამგე 02/01/2015 09/15/2013
3 ბერიტაშვილის სახელობის სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა ცენტრი უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 09/01/2009 01/30/2012
4 ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი, ბიოქიმიის განყოფილება, ნეიროფარმაკოლოგიის ლაბორატორია უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 09/01/2003 09/01/2009
5 ბოჰუმის რურის უნივერსიტეტი, გერმანია მკვლევარი 09/01/2000 12/24/2000
6 ლუნდის უნივერსიტეტი, შვედეთი მკვლევარი 04/01/1998 12/24/2000

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Anticonvulsant activities of mio-inositol and scillo-inositol on pentylentetrazol induced seizures 2011
2 Effect of Oleamide on Pentylenetetrazole-Induced Seizures in Rats. 2008
3 Effects of myo-Inositol on kainic acid-induced convulsions in rats. 2006
4 Redox Hydrogel-Based Bienzyme Microelectrodes for Amperometric Monitoring of L-Glutamate. 2002
5 Characterization of Glutamate Biosensor based on a Novel Glutamate Oxidase Integrated into a redox Hydrogel, 2002
6 Interference elimination in glutamate monitoring with chip integrated enzyme microreactors 2000
7 Maximizing microdialysis sampling by optimizing the internal probe geometry 1999