პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


კვირკველიძე დავით

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ლენინგრადისპედიატრიის სამედიცინო ინსტიტუტი პედიატრიის პედიატრი 06/24/1986/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი