თუ სწავლა გინდა
   
თევდორაძე სოფიო

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი


ბიო

სოფიო თევდორაძე - საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფსიქოლოგის მიმართულებით.