პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


კვიჟინაძე ნათია

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერისტეტი ფარმაცია ფარმაცევტი /
2 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერისტეტი ფარმაცია ფარმაცევტი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი