თუ სწავლა გინდა
   
ავდალიანი ემილ

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი /
2 ოქსფორდის უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მაგისტრი /
3 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწოფი უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მცნიერებათა ბაკალავრი 07/15/2014/
4 ოქსფორდის უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მაგისტრი 07/14/2012/
5 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი 07/20/2015/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ჟურნალი Forbes Georgia რედაქტორი 09/24/2012 09/20/2013
2 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მოწვეული ლექტორი 09/23/2013 07/28/2014

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი