თუ სწავლა გინდა
   
ავდალიანი ემილ

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი


ბიო

ემილ ავდალიანი- მოწვეული სპეციალისტი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში,უძღვება მსოფლიო ისტორიის კურსს. აქვს მაგისტრის ხარისხი (Master of Studies) მიღებული ისტორიაში ოქსფორდის უნივერსიტეტში (University of  Oxford). იგი იყო საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდიანტი და Open Society Foundations/ University of Oxford Scholarship- ის გამარჯვებული, აქვს გამოცდილება ჟურნალისტიკაში, პროექტების მართვასა და განათლებაში/ სწავლებაში,ამჟამად მუშაობს მოწვეულ ლექტორად საქართველოს ისტორიაში ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.