თუ სწავლა გინდა
   
ლაგვილავა ნინო

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბიზნესის ადმინისტრირება იზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი 08/23/2014/
2 ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა (ISET) ეკონომიკა ეკინომიკის მაგისტრი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თიბისი ბანკი სერვის ადმინისტრატორი 07/05/2010 03/18/2011
2 AIG Sigorta AS, Georgia Branch მთავარი ფინანსისტის თანაშემწე 03/21/2011 01/04/2013

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი