თუ სწავლა გინდა
   
აბესაძე შორენა

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მექანიკა-მათემატიკა მათემატიკოსი, მათემატიკის მასწავლებელი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თბილისის 43-ე საჯარო სკოლა სკოლის დირექტორი 12/17/2005 07/30/2007
2 ევროპული სკოლა კომპიუტერული მეცნიერებების პედაგოგი 09/01/2007
3 საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი "მზიური" სწავლების მენეჯერი 09/01/2004 12/17/2005

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Georgian Human Development report; The reforms and Beyond; "Secondary Education" 2009