თუ სწავლა გინდა
   
აბესაძე შორენა

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მექანიკა-მათემატიკა მათემატიკოსი, მათემატიკის მასწავლებელი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ევროპული სკოლა კომპიუტერული მეცნიერებების პედაგოგი 09/01/2007

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Georgian Human Development report; The reforms and Beyond; "Secondary Education" 2009