პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


აბესაძე შორენა

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მექანიკა-მათემატიკა მათემატიკოსი, მათემატიკის მასწავლებელი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი