პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ბარბაქაძე ხატია

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ISET - ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა ეკონომიკის მაგისტრი /
2 თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკის და ბიზნესის ბაკალავრი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ISET - ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა პროფესორის ასისტენტი მაკროეკონომიკასა და ეკონომეტრიკაში 02/09/2013 27/06/2014
2 საქართველოს ეროვნული ბანკი სტაჟიორი მაკროეკონომიკური კვლევების განყოფილებაში 08/07/2013 16/08/2013

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი