თუ სწავლა გინდა
   
თუხარელი ვახტანგ

მოწვეული სპეციალისტი, ბაკალავრი

  • vakhtang.tukhareli@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ბაკალავრი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მასწავლებელი 2013.06.01 2014.07.01
3 საქართველოს უნივერსიტეტი საფინანსო განყოფილების ასისტენტი 2006 2010

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი