პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


სივსივაძე დავით

,

  • davit.sivsivadze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს უნივერისტეტი სამართლის სკოლა სამართლის მაგისტრი /
2 საქართველოს უნივერსიტეტი სამართლის სკოლა სამართლის ბაკალავრი /
3 IIT Chicago-Kent College of Law Law /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ვიცე-კანცლერი იურიდიულ დარგში 2014
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2012.07.01
3 საქართველოს უნივერსიტეტი იურისტი 2010 2012
4 საქართველოს უნივერისტეტი იურიდიული განყოფილების უფროსი 2013/01/10 2013/10/01
5 იუსტიციის სამინისტროს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო სტაჟიორი 2009 2009

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი