თუ სწავლა გინდა
   
ბარეტი ტიმოთი

ასოცირებული პროფესორი, საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის დეპარტამენტის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი, საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის დეპარტამენტის უფროსი, დოქტორი


ბიო

ტიმოთი ბარეტი -  საქართველოსუნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. სამართლის დოქტორი (ფლორიდა, აშშ). არის საერთაოშორისო ბიზნეს სამართლის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.გავლილი აქვს კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები აშშ-ში სისხლის სამართალში, კერძო და საჯარო სამართლაში. აქვს პრაქტიკული, სამეცნიერო და პედაგოგიური მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილება აშშ-სა და საქართვლოში. იგი უძღვება სალექციო კურსებს ადამიანის უფლებებში, ბიზნესის სამართალში, აკადემიურ წარაში საბაკალავრო და სამაგისტრო სწავლების საფეხურებზე. არის საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის იმიტირებული სასამართლო კონკურების მონაწილე გუნდების ქოუჩი. გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო ნაშრომები.