თუ სწავლა გინდა
   
კაპანაძე თორნიკე

მოწვეული ლექტორი,


ბიო

თორნიკე კაპანაძე- მოწვეული სპეციალისტი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის მეცნიერებათა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლაში. უძღვება საოფისე პროგრამების კურსს (Word, Excel, PowerPoint, Access). მას აქვს ბაკალავრის და მაგისტრის ხარისხი მიღებული ინფორმატიკისა მართვის კომპიუტერულ სისტემებში საქართელოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. მას გავლილი აქვს დამატებითი ქსელის ადმინისტრირების საფუძვლები დელტა ლერნინგში, IT პროექტების მართვის კურსები კავკასიის ბიზნეს სკოლაში. აქვს ადამიანური რესურსების მართვის უნარი, ორგანიზაციული განვითარების, ლიდერობის, პროექტების მართვისა და ზოგადი მართვის საკითხებში პრაქტიკული მუშაობის და კონსულტირების უნარი.