თუ სწავლა გინდა
   
კაპანაძე თორნიკე

მოწვეული ლექტორი,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ეკონომიკური ინფორმატიკა კომპიუტერული ტექნოლოგიების /
2 საქართველოს უნივერსიტეტი ეკონომიკური ინფორმატიკა ინფორმატიკის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი /
3 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ინფორმატიკისა და მართვის კომპიუტერული სისტემები კომპიუტერული ტექნოლოგიების ბაკალავრი 02/17/2010/
4 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ინფორმატიკისა და მართვის კომპიუტერული სისტემები ინფორმატიკის მაგისტრი 11/6/2012/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 დავით კოდიას კლინიკა IT მენეჯერი, სისტემური ადმინისტრატორი, დეველოპერი 11/24/2009 03/01/2010
2 მენეჯდ ქეარ ნეთვორქ IT მენეჯერი, სისტემური ადმინისტრატორი, დეველოპერი 10/10/2008 03/01/2010
3 ტექსოლუშენს IT დირექტორი 10/08/2010 09/10/2014
4 ქართული სამედიცინო პროგრამები დამფუძნებელი, დირექტორი 03/28/2012 09/10/2014
5 ჯი-პი-აი კლინიკა IT მენეჯერი, სისტემური ადმინისტრატორი 03/15/2009 03/01/2010
6 ვენის სადაზღვეო კომპანია ირაო საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი 03/01/2010 03/01/2011
7 კაზინო აჭარა სისტემური ადმინისტრატორი, IT პროექტების მენეჯერი 02/01/2014 09/10/2014
8 მესამე საოჯახო მედიცინის ცენტრი დეველოპერი 01/01/2010 03/01/2010
9 სამედიცინო კონცერნი კურაციო IT მენეჯერი, სისტემური ადმინისტრატორი, დეველოპერი 01/01/2007 03/01/2010

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი