თუ სწავლა გინდა
   
კუპატაძე კოტე

მოწვეული ლექტორი, დოქტორი


ბიო

კოტე კუპატაძე- მოწვეული ლექტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ინფორმატიკის, ინჟინერიის და მათემატიკის სკოლაში. აქვს დოქტორის ხარისხი.  უძღვება პრეკალკულუსის კურსს. არის ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი (p.h.m  01.05 #2 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება 29.11.2006). აქვს ახალგაზრდებთან პედაგოგიური მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება.