პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


კალანდარიშვილი დავით

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მექანიკა მათემატიკა მათემატიკოსი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს განათლების სამინისტროს ესთეტიკური აღზრდის რესპუბლიკური სახლი მეთოდისტი 1984 1989
2 თბილისის 55-ე საჯარო სკოლა ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 1989
3 სკოლა-ლიცეუმი "მოძღვარი" ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 2005 2008
4 ენის სკოლა ქართული ენის მასწავლებელი 2008
5 წმ. გიორგის სახელობის საერო სკოლა ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 2009 2012
6 გამოცდებისა და შეფასების ეროვნული ცენტრი გამსწორებელ-შემფასებელი 2005
7 საქართველოს უნივერსიტეტის მოსამზადებელი განყოფილება ლექტორი 2010 2011
8 ბრიტანულ-ქართული აკადემია ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 2012 2014

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი