თუ სწავლა გინდა
   
ტყეშელაშვილი ვასილ

პროფესორი, დოქტორი

  • v.tkeshelashvili@ug.edu.ge

ბიო

ვასილ ტყეშელაშვილი-  პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის მეცნიერებათა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლაში. არის მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი. აქვს კლინიკური მუშაობის გამოცდილება ონკოლოგიის მიმართულებით. გავლილი აქვს კვალიფიკაციის ასამაღლებელი საერთაშრისო კურსები ეპიდემიოლოგიაში. წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა კიბოს ეპიდემიოლოგიისა და კონტროლის განყოფილებას ონკოლოგიის ნაციონალურ ცენტრში. აქვს სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის და პედაგოგიური მუშაობის ( მათ შორის,ინგლისურ ენაზე სალექციო კურსების წაყვანის) გამოცდილება. არის საერთაშორისო სამედიცინო ასოციაციების წევრი, რაც აძლევს მას DENT4280 Biostatistics and Epidemiology (ბიოსტატისტიკა და ეპიდემიოლოგია) კომპონენტების სწავლის შედეგების გამომუშავებისთვის აუცილებელ კომპეტენციას.