თუ სწავლა გინდა
   
ტყეშელაშვილი ვასილ

პროფესორი, დოქტორი

  • v.tkeshelashvili@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის იურდიული ინსტიტუტი სამართალმცოდნეობა მაგისტრი Jun 30 2002 12:00AM/
2 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი სამკურნალო საქმე სრული პროფესორი Apr 17 1992 12:00AM/
3 ონკოლოგიის სამენიერო ცენტრი ონკოლოგია მაგისტრი Jun 30 1979 12:00AM/
4 პროფ. ნ.პეტროვის სახ. ონკოლოგიის ს/კ ინსტიტტი სამკურნალო დოქტორი Jun 30 1983 12:00AM/
5 პროფ. ნ.პეტროვის სახ. ონკოლოგიის ს/კ ინსტიტტი სამკურნალო დოქტორი Jun 30 1992 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2013.07.01 2015.07.01
2 თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტი მოწვეული მასწავლებელი 2009 2010
3 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2006 2010
4 საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია ონკოლოგიის კათედრის პროფესორი 2005/04/01 2006/06/01
5 საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია მოწვეული სპეციალისტი 2005 2006
6 კიბოს წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნული ასოციაცია პრეზიდენტი 1999 2011
7 ონკოლოგიის სამეცნიერო ცენტრი კიბოს ეპიდემიოლოგიისა და კონტროლის განყოფილების ხელმძღვაელი 1994 2009
8 ონკოლოგიის სამეცნიერო ცენტრი დირექტორის მოადგილე ინფორმაციისა და კიბოს კონტროლის დარგში 1994 1995
9 ონკოლოგიის სამეცნიერო ცენტრი გინეკოლოგიური განყოფილების წამყვანი მეცნიერო მუშაკი 1992 1994
10 ონკოლოგიის სამეცნიერო ცენტრი გინეკოლოგიური განყოფილების უფროსი მეცნიერ მუშაკი 1988 1989
11 ონკოლოგიის სამეცნიერო ცენტრი გინეკოლოგიური განყოფილების უმცროსი მეცნიერ მუშაკი 1983 1988
12 ონკოლოგიის სამეცნიერო ცენტრი გინეკოლოგიური განყოფილების ექიმი გინეკოლოგი 1982 1983
13 ონკოლოგიის სამეცნიერო ცენტრი გინეკოლოგიური განყოფილების კლინიკური ოდინატორი 1977 1979
14 ააკად. ნ. ყიფშიძის სახ. ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო ანესთეზია–რეანიმაციის განყოფილების მორიგე ექთანი 1974 1975
15 გ.ნათაძის სახ. სანიტარიის, ჰიგიენისა და სამედიცინო ეკოლოგიის სკ ინსტიტუტი დირექტორის მოადგილე 05/20/2011 12/31/2011

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 თბილისის მოსახლეობის გარდაცვალების მიზეზები 2002-2004 წლებში პოპულაცია-ზე დაფუძნებული კიბოს რეგისტრის მონაცემებით 2000
2 სისხლის გადასხმის ატლასი 2002
3 დაავადების ტერმინალურ მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა მოვლა და სიმპტო-მური მკურნალობა 2005
4 ფილტვის კიბოს ეპიდემიოლოგია და პრევენცია 2011