პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ასათიანი ნათია

, დოქტორი

  • natia.asatiani@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახ. უცხო ენათა ინსტიტუტი ინგლისური ენა ინგლისური და ფრანგული ენის პედაგოგი Jan 1 1900 12:00AM/
2 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ბიზნეს-ინჟინერინგი ფილოლოგიის დოქტორი May 10 2012 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს კულტურის სამინისტრო თარჯიმანი 11/06/1996 09/02/1997
2 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ინგლისური ენის პედაგოგი 09/01/1997 09/02/2009
3 მასმედიისა და საზოგადოებრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტი "მასკი" ინგლისური ენის პედაგოგი 09/02/2008 09/02/2010
4 საქართველოს ილია ჭავჭავაძის სახ. ეროვნული უნივერსიტეტი "სეუ" ინგლისური ენის ლექტორი 09/10/2009 01/12/2011
5 საქართველოს უნივერსიტეტი მასწავლებელი 2013.06.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 სილამაზის აღქმა სუბიექტურია 2006
2 Business English- Management 2006
3 მშვენიერება - სუბიექტურ და ობიექტურ ფაქტორთა ერთობლიობა 2009
4 სინონიმთა მნიშვნელობის ნიუანსები 2009
5 ენა და აზროვნება 2011
6 როგორ ვასწავლოთ საქმიანი ინგლისური 2012
7 ლექციაზე მედია წყაროების (გაზეთების)გამოყენება 2012