ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

 

 

ასათიანი ნათია
ასოცირებული პროფესორი

ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა

natia.asatiani@ug.edu.ge
განათლება  
თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახ. უცხო ენათა ინსტიტუტი - ინგლისური ენა - სამაგისტრო - 09/01/2011 - 06/25/2011
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - ბიზნეს-ინჟინერინგი - სადოქტორო - 2009/09/01 - 2012/05/05
FIPLV International Federation of Language Teacher Associations - “Communication Didactics and Intercultural Communications” - - საბაკალავრო - 2011 -
University of Georgia - Teaching Strategies - საბაკალავრო - 2012 -
University of Georgia - Technology Tools for Education - საბაკალავრო - 2012 -
University of Georgia - Research Methods - საბაკალავრო - 2012 -
University of Georgia - 10 hour training course PROFESSIONAL COMMUNICATION- English in Politics- FIPLV (International Federation of Language teacher Association); UG (The Uni - საბაკალავრო - 2013 -
University of Georgia - 10 hour training course PROFESSIONAL COMMUNICATION-ENGLISH IN INTERNATIONAL RELATIONS - FIPLV (International Federation of Language teacher Associatio - საბაკალავრო - 2013 -
University of Georgia - 10 hour training course PROFESSIONAL COMMUNICATION- ENGLISH IN DIPLOMACY FIPLV (International Federation of Language teacher Association); UG (The Uni - საბაკალავრო - 2013 -
- 30- hour training course : ACTION RESEARCH- Tbilisi, June 2013 University of Georgia, University of Nebraska Lincoln; - საბაკალავრო - 2013 -
- Formation permanente Region Europe central et orientale du 3 au 5 juillet 2013 “conception, developpement et utilization d’un cours en ligne” l’ Agenc - საბაკალავრო - 2013 -
- 3 hour training course : Communication strategies in Politics - UG (The University of Georgia);League of Young Diplomats; Tbilisi, April, 2014 - საბაკალავრო - 2014 -
- 3 hour training course : Education Strategies in Europe- UG (The University of Georgia);League of Young Diplomats; Tbilisi, April, 2014 - საბაკალავრო - 2014 -
- Formation permanente Region Europe central et orientale du 15 au 18 juillet 2014 “Gestion Communicative” l’ Agence universitaire de la Francophonie - საბაკალავრო - 2014 -
University of Georgia - 12 hour training course Teaching Strategies – FIPLV (International Federation of Language teacher Association/ Federation International des Professure - საბაკალავრო - 2014 -
University of Georgia - მასწავლებელთა ტრეინინგი – “ხანგრძლივი სწავლის გამოცდილების ინოვაციური მეთოდები“, “Educational and Entertaining: A Win-Win Situation” Express EDUCATI - საბაკალავრო - 2015 -
University of Georgia - Formation permanente Region Europe central et orientale- du 7 au juillet 2015- “technique de la representation des connaissances” l’ Agence universit - საბაკალავრო - 2015 -
- Formation permanente Region Europe central et orientale- du 28 au 29 janvier 2016- “ la psychologie de la gestion” l’ Agence universitaire de la F - საბაკალავრო - 2016 -
- TRAINING PROGRAM IN TEACHING ENGLISH- Completion of the module Teaching English to Speakers of other languages - FIPLV (International Federation of La - საბაკალავრო - 2016 -
- Training in Teaching Strategies- Completion of the module - Strategies for effective Presentation- FIPLV (International Federation of Language teacher - საბაკალავრო - 2016 -
University of Georgia - Training in Teaching Strategies- Completion of the module Strategies for teaching English-FIPLV (International Federation of Language teacher Associat - საბაკალავრო - 2016 -
University of Georgia - Training in METHODS OF TEACHING ESP (ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES) - საბაკალავრო - 2018 -
University of Georgia - Training in COMMUNICATION DIDACTICS - საბაკალავრო - 2018 -
University of Georgia - Training in TEACHING ENGLISH TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES - საბაკალავრო - 2018 -
University of Georgia - Training in STRATEGIES OF TEACHING ENGLISH - საბაკალავრო - 2018 -
პუბლიკაციები  
სილამაზის აღქმა სუბიექტურია - 2006
Business English- Management - 2006
მშვენიერება - სუბიექტურ და ობიექტურ ფაქტორთა ერთობლიობა - 2009
სინონიმთა მნიშვნელობის ნიუანსები - 2009
საქმიანი ინგლისურის სწავლების სტრატეგიები - 2009
ენა და აზროვნება - 2011
„სილამაზის” აღმნიშვნელ სიტყვათა ლექსიკურ -სემანტიკური ველის სეგმენტაციის პრობლემა თანამედროვე ინგლისურ ენაში“, - 2011
როგორ ვასწავლოთ საქმიანი ინგლისური - 2012
ლექციაზე მედია წყაროების (გაზეთების)გამოყენება - 2012
“ბიზნეს კომუნიკაციის ენობრივი მარკერები - რეკლამა“, - 2014
“ნეოლოგიზმთა ტრანსპოზიციის ტიპები ამერიკულ პოლიტიკურ დისკურსში“, - 2015
“ინგლისურ ეკონომიკური ტერმინოლოგიის ქართულ ენაზე თარგმნის სპეციფიკა“, - 2016
“პოლიტიკური დისკურსი და მასმედია”, საერთაშორისო კონფერენცია „ენა, კულტურა და სამყაროს ხატი“, - 2017
არგუმენტაცია ბიზნეს რიტორიკაში - 2018
ფრაზეოლგიურ ერთეულთა სტრუქტურული ვარიანტები პუბლიცისტურ ლიტერატურაში - 2018
“ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გავლენა წერითი მეტყველების კულტურაზე“, - 2018
კონფერენციები  
ხელისუფლება და საზოგადოება - 09-01-2009
მსოფლიო და კავკასია - 05-10-2011
საერთაშორისო კონფერენცია „ მიმდინარე საკითხები გამოყენებით ლინგვისტიკაში - 01-01-2012
საქართველოს უნივერსიტეტის მეოთხე ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნოერებებში - 20-05-2012
საქართველოს უნივერსიტეტის V ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 01-10-2013
საქართველოს უნივერსიტეტის VI ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, თბილისი, საქართველო. - 31-05-2014
საქართველოს უნივერსიტეტის VII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, - 30-05-2015
საქართველოს უნივერსიტეტის VIII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, - 28-05-2016
საქართველოს უნივერსიტეტის IX ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, - 27-05-2017
საქართველოს უნივერსიტეტის X ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში,. - 01-06-2018
კურსები  
აკადემიური წერა ფილოლოგებისათვის (ინგ.)-ACWR2123 (  2019/2020;  )
აკადემიური წერა ფილოლოგებისთვის I-ACWR1210E (  2017/2018;  2018/2019;  )
აკადემიური წერა ფილოლოგებისთვის II-ACWR2110E (  2018/2019;  )
ინგლისური ენა I ფილოლოგებისთვის (B1)-ENGL1140 (  2011/2012;  2012/2013;  )
ინგლისური ენა II (A2)-ENGL1245 (  2010/2011;  )
ინგლისური ენა II ფილოლოგებისთვის (B2)-ENGL1240 (  2011/2012;  2012/2013;  )
ინგლისური ენა III (B1/1)-ENGL2145 (  2010/2011;  2011/2012;  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  )
ინგლისური ენა III ფილოლოგებისთვის (C1)-ENGL2140 (  2013/2014;  )
ინგლისური ენა IV (B1/2)-ENGL2215 (  2011/2012;  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  )
ინგლისური ენა IV ფილოლოგებისთვის (C2)-ENGL2210 (  2010/2011;  )
ინგლისური ენა V (B2/1)-ENGL3115 (  2016/2017;  )
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3213 (  2017/2018;  2018/2019;  )
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3215 (  2011/2012;  2016/2017;  2017/2018;  )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის IV (ბიზნესი)-ENGL2240 (  2013/2014;  )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის V (სამართალი)-ENGL3140 (  2014/2015;  )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის VI (პოლიტიკა)-ENGL3240 (  2014/2015;  )
ინგლისური ლიტერატურის ისტორია (ინგ.)-ENLT2325 (  2019/2020;  )
კომუნიკაციური თამაშები II (ინგლისური)-ENGL3250 (  2011/2012;  )
ლიტერატურათმცოდნეობა და ლიტერატურის თეორია-ELIT3110E (  2019/2020;  )
მსოფლიო ლიტერატურა III-WLIT3110E (  2019/2020;  )
მსოფლიო ლიტერატურა II-WLIT2210E (  2018/2019;  2019/2020;  )
მსოფლიო ლიტერატურა I-WLIT2110E (  2018/2019;  2019/2020;  )
პრაქტიკა და სტაჟირება-ACCT220000PR (  2011/2012;  )
საბაკალავრო ნაშრომი ინგლისურ ფილოლოგიაში-ENGL4240 (  2012/2013;  2013/2014;  )
სემანტიკა (ინგ.)-SEMN2219 (  2019/2020;  )
სოციოლინგვისტიკა-SOLG2122 (  2019/2020;  )
ცხრილი  
აკადემიური წერა ფილოლოგებისათვის (ინგ.)-ACWR2123
ინგლისური ლიტერატურის ისტორია (ინგ.)-ENLT2325
ლიტერატურათმცოდნეობა და ლიტერატურის თეორია-ELIT3110E
მსოფლიო ლიტერატურა I-WLIT2110E
მსოფლიო ლიტერატურა II-WLIT2210E
მსოფლიო ლიტერატურა III-WLIT3110E
სემანტიკა (ინგ.)-SEMN2219
სოციოლინგვისტიკა-SOLG2122

ნათია ასათიანი - ფილოლოგიის დოქტორი,  საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი. გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო სტატიები და მონაწილეობა აქვს მიღებული როგორც საერთაშორისო,  რესპუბლიკურ და ადგილობრივ კონფერენციებში. მას აგრეთვე გავლილი აქვს ტრენინგები ისეთ თემატიკაზე, როგორიცაა: კომუნიკაციური დიდაქტიკა და ინტერკულტურული კომუნიკაციები, კვლევის მეთოდები, ტექნოლოგიების გამოყენება განათლებაში, სწავლების სტრატეგიები, ინგლისური ენა პოლიტიკაში, დიპლომატიასა და საერთაშორისო ურთიერთობებში. იგი არის იუნესკოს ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციის - ენის მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის (FIPLV-ის)  და საქართველოს მულტილინგვალური ასოციაციის (MAG-ის) წევრი.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი