თუ სწავლა გინდა
   
კოღუაშვილი ლილი

მოწვეული ლექტორი, ბაკალავრი

  • l.koguashvili@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აუდიტი /
2 საქართველოს უნივერსიტეტი ფინასნები და საბანკო საქმე /
3 საქართველოს უნივერსიტეტი ფინანსები /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მასწავლებელი 2013.06.01 2014.07.01
2 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის კამერალური საგადასახადო შემოწმებების I სამმართველო აუდიტორი 2011 2011
3 შპს ”ბიზნესის მართვის ბიურო” აუდიტორი 2011
4 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის ასისტენტთა სამმართველო ასისტენტი 2010 2010
5 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის თბილისის რეგიონული ცენტრის მიმდინარე კონტროლის საგადასახადო კამერალური შემოწმებების განყოფილება ოფიცერი 2010 2010
6 შპს "ედრესი" ბუღალტერი 12/11/2012
7 შპს პაპიაშვილი კონსალტინგ გრუპი - KRESTON INTERNATIONAL აუდიტორი 03/20/2013 02/21/2014
8 შპს ალტიდო მთავარი აუდიტორი 02/24/2014

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი