თუ სწავლა გინდა
   
შეროზია ნათია

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი

  • n.sherozia@ug.edu.ge

ბიო

ნათია შეროზია- მოწვეული ლექტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ბიზნესის, ეკონომიკისა და  მართვის სკოლაში.  აქვს მაგისტრის ხარისხი, შვიდი წლის სამუშაო გამოცდილება პროექტების მართვისა და ფინანსურ საკონსულტაციო სფეროში. სამუშაოს სპეციფიკა მოიაზრებს საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებისგან (როგორც ამერიკულ, ასევე ევროპულ ) ფინანსური სახსრების მოზიდვას. 2011 წლიდან მუშაობს კერძო საკონსულტაციო კომპანიაში, რომელიც წარმოადგენს ამერიკის სამთავრობო სააგენტოს- OPIC-ის სესხის ორიჯინატორს  საქართველოში და აზერბაიჯანში. აღნიშნული კომპანიაში აქვს შესაძლებლობა იმუშაოს პროექტებზე შემდეგი სექტორებისთვის: ინფრასტრუქტურული, განახლებადი ენერგია, ჯანდაცვა, განათლება, საბანკო სფერო, ტურიზმი, საცალო ვაჭრობა, ფრენჩაიზინგი, სოფლის მეურნეობა და სხვა.

2011-2015 წლებში ჰქონდა შესაძლებლობა ემუშავა სხვადასხვა საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების (მათ შორის: UNDP, FAO, SDC) მიერ დაფინანსებულ პროექტებზე, პროექტის მენეჯერის თანამდებობაზე.