თუ სწავლა გინდა
   
შეროზია ნათია

მოწვეული სპეციალისტი, მაგისტრი

  • n.sherozia@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ფინანსები და საბანკო საქმე /
2 საქართველოს უნივერსიტეტი ფინანსები Jan 1 1900 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მასწავლებელი 2013.06.01 2014.07.01
3 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.01.21 2013.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი