თუ სწავლა გინდა
   
მჭედლიშვილი-ზარიჩი თამარ

მოწვეული ლექტორი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თანამედროვე ფრანგული ენის აუდიო–ვიზუალური ცენტრი უცხო ენათა ფრანგული ენის მასწავლებელი Jan 1 1900 12:00AM/
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის Jan 1 1900 12:00AM/
3 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დ/ე ენებისა და ლიტ. ასპირანტი Jan 1 1900 12:00AM/
4 მარნ ლა ვალეს უნივერსიტეტი თანამედროვე ტექნოლოგიების მასწავლებელი Jan 1 1900 12:00AM/
5 პარიზის 7 უნივერსიტეტი ტექნოლოგიების მასწავლებელი Jan 1 1900 12:00AM/
6 პარიზის მე–6 უნივერსიტეტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების მასწავლებელი Jan 1 1900 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.09.01 2014.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2015.07.01
3 თსუ დ/ე ენებისა და ლიტ.ფაკულტეტი მასწავლებელი 09/04/1994 09/03/2006
4 ქ.თბილისის 151–ე საჯარო სკოლა მასწავლებელი 09/04/1994 09/01/2011
5 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებული სამეცნიერო–ტექნიკური თარგმანის ცენტრი უმცროსი მეცნიერ–თანამშრომელი 09/02/1994 09/03/2004
6 ქ.თბილისის ნოე ჟორდანიას სახ.სკოლა–ლიცეუმი მასწავლებელი 09/01/1996 09/01/2000
7 ამერიკული ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი მასწავლებელი 05/01/2000 12/18/2008

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 დენოტატისა და სიგნიფიკატის კორელაციის თავისებურებები აბსტრაქტულ სახელებში 1999
2 მუშაობა,სწავლა,კრეატიულობა,ცხოვრება 2000
3 .Travailler,apprendre,créer,vivre 2009