პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


მჭედლიშვილი-ზარიჩი თამარ

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თანამედროვე ფრანგული ენის აუდიო–ვიზუალური ცენტრი უცხო ენათა ფრანგული ენის მასწავლებელი Jan 1 1900 12:00AM/
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის Jan 1 1900 12:00AM/
3 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დ/ე ენებისა და ლიტ. ასპირანტი Jan 1 1900 12:00AM/
4 მარნ ლა ვალეს უნივერსიტეტი თანამედროვე ტექნოლოგიების მასწავლებელი Jan 1 1900 12:00AM/
5 პარიზის 7 უნივერსიტეტი ტექნოლოგიების მასწავლებელი Jan 1 1900 12:00AM/
6 პარიზის მე–6 უნივერსიტეტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების მასწავლებელი Jan 1 1900 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თსუ დ/ე ენებისა და ლიტ.ფაკულტეტი მასწავლებელი 09/04/1994 09/03/2006
2 ამერიკული ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი მასწავლებელი 05/01/2000 12/18/2008
3 ქ.თბილისის 151–ე საჯარო სკოლა მასწავლებელი 09/04/1994 09/01/2011
4 ქ.თბილისის ნოე ჟორდანიას სახ.სკოლა–ლიცეუმი მასწავლებელი 09/01/1996 09/01/2000
5 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებული სამეცნიერო–ტექნიკური თარგმანის ცენტრი უმცროსი მეცნიერ–თანამშრომელი 09/02/1994 09/03/2004
6 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2015.07.01
7 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.09.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 დენოტატისა და სიგნიფიკატის კორელაციის თავისებურებები აბსტრაქტულ სახელებში 1999
2 .Travailler,apprendre,créer,vivre 2009
3 მუშაობა,სწავლა,კრეატიულობა,ცხოვრება 2000