თუ სწავლა გინდა
   
მჭედლიშვილი-ზარიჩი თამარ

მოწვეული ლექტორი, დოქტორი


ბიო

მჭედლიშვილი-ზარიჩი თამარ-მოწვეული ლექტორი 2013 წლიდან-1994 წელს დაამთავრა ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი.1992-2004 წლებში იყო უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემისათან არსებული სამეცნიერო-ტექნიკური თარგმანის ცენტრში.2005 წელს მუშაობდა მარნ ლა ვალეს უნივერსიტეტში მასწავლებლად.