პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
კაჭარავა თეა

მოწვეული ლექტორი,

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის ფსიქოლოგიის სასწავლო ინსტიტუტი სამედიცინო ფსიქოლოგია ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი