თუ სწავლა გინდა
   
კუდავა მამუკა

მოწვეული ლექტორი,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თსუ მექანიკა-მათემატიკა მათემატიკის სპეციალისტი 07/04/1993/
2 ჯიპა სახელმწიფო მართვა სახელმწიფო მართვის მაგისტრი 07/01/1995/
3 ადმინისტრაციის ნაციონალური სკოლა 08/01/2005/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საგარეო საქმეთა სამინისტრო ელჩი 01/01/1996 02/01/2013

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი