თუ სწავლა გინდა
   
ფარჯიანი ზურაბ

მოწვეული ლექტორი,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თსუ სოხუმის ფილიალი ისტორია-იურიდიული 10/11/2014/
2 ეროვნული თავდაცვის უნივერსიტეტი საერთაშორისო უსაფრთხოების კვლევების კოლეჯი 06/14/2013/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო თავდაცვის პოლიტიკის სამმართველოს უფროსის მოადგილე 11/11/2009 03/18/2014
2 განათლებისა და მეცნიერებათა სამინისტრო უფროსი სპეციალისტი 09/25/2006 02/16/2007
3 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, ანალიტიკური დეპარტამენტი მთავარი სპეციალისტი 07/31/2014 11/11/2009
4 საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო უფროსი მრჩეველი 03/18/2014
5 საქართველოს გარემოსა დაცვის სამინისტრო უფროსი სპეციალისტი 02/19/2007 02/01/2008
6 საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისი მთავარი სპეციალისტი 02/03/2014 05/29/2008

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი