თუ სწავლა გინდა
   
ინწკირველი ეთერ

მოწვეული ლექტორი,


ბიო

ეთერ ინწკირველი-  მოწვეული ლექტორი,საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში. აქვს დოქტორის ხარისხი ფილოლოგიაში (PhD). უძღვება ქართული მითოლოგიისა და ფოლკლორის კურსს. აქვს სამეცნიერო კვლევისა და პედაგოგიური მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება.